Nhà

Dtrolink Technology Co.,Limited Kiểm soát chất lượng

QC Hồ sơ

Mỗi bước có một người chuyên nghiệp để theo dõi, loại bỏ bất kỳ vấn đề chất lượng là cam kết của chúng tôi với khách.

Đối với các sản phẩm nhỏ, chúng tôi sẽ thu thập tất cả các mẫu từ tất cả các nhà cung cấp và tự kiểm tra chúng, sau đó chúng tôi chọn một số nhà máy chất lượng và giá tốt và gửi cho bạn để thử nghiệm lại; Sau đó, chúng tôi đề nghị thực hiện đơn đặt hàng dùng thử, sau khi chất lượng được xác nhận bởi đơn đặt hàng, chúng tôi có thể thực hiện đơn đặt hàng lớn. Đối với các sản phẩm lớn, chúng tôi cũng đề nghị thực hiện thử nghiệm. Đối với đơn hàng lớn, chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên của chúng tôi đến nhà máy làm QA.

Chi tiết liên lạc
Dtrolink Technology Co.,Limited
Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi